header reklam 500×90
sol kulak 160×600

FALCI GATRİYABA’DAN TEGGE  BURCU… (OĞLAK / 22 ARALIK – 19 OCAK)…

FALCI GATRİYABA’DAN TEGGE  BURCU… (OĞLAK / 22 ARALIK – 19 OCAK)…

Bunnar anam paracıdır, mangır de gennere akan sular durur… Aşk, meşkten annamazlar, varısa da, yoğusa da iş, hem kotor… Napolyon ehendi da Tegge burcundandır, onçün dedi “Para, para, para”…

Gendinden eminmiş bunnar, e cepde para varısa Emindiller ama yoğusa da Emine, iki lakırdılarından biri para, vay ziligurti çıkarasıngız be gavole…

Bunnarmış güya sert  çocukdur, benim Londrez angoni da ayni burçdandır da der baa “Biz touhg gayık”, dedim gee “Ne gayığı be, sizden gayık olursa, ben da vapurum”, ma annamaz ya elin Londrezi Turkca, bakar baa öyle aval aval da ansızdan “Şit” der… Sordum benim gomuşuya nedir da dedi baa “Bok der saa”, geberdeem geni bicez sahat durung göresingiz, utanmaz, arlanmaz basdarda…

Neyisa konumuza dönelim, bu Tegge burcundakiler her şeyi gendileri bilir zanneder, oldu bannem, annad da açılıng… Lazımdır hep gendi düşündükleri doğru olsun, yokdur bannem öyle bir alemcik, aha bir bog bilmezsingiz, nedir yani bu afra, tafra…

Bir da bunnar isder hep gazansın, sanki da golifadır… Bir da inaaat, inaaaat gavole??? Tam Tegge inadı, usandırır, bıkdırır garşısındakini mutsuna suratlılar… Ya bunnara selam vering da sekiz sahat düşünür saa selam versin mi, vermesin mi, neyimiş? Lazımmış mesafeli olsunnar, e o zaman yörü git iki dönüm oyannı da mesafemiz olsun bannem, yedikleri naneye bak sen…

Bir da bunnar ay anam çok kuralcıdır, illam yörüyecek cızgının üsdünde, be geç be biraz da buyandan yörü, yok, lazım oraşda yörüsün da kuralmış bozulur, sankim da çif gale maç yaparık da rengacı hakem penaltı vereek, gavvole allah için, görüng gızım ne haller… Adam çatladır bunnar, adam…

Efendim bunnar içlerinde sevgiye açmış, hade beee??? E acıkdıysang çıkar dışarı genni da biri yesin madem, kim bileek o şu içden içe sevgi isdeng hem ilgi…??? Sankim da dombula oynarık da numara çekersingiz baa…??? Ben yemem ha, bilesingiz… Baa annı şannı esgi süvari Gatriye deller, hahayttt…

Bir da oğraşmazlar mı o şu öyle ciddi gözüksünler, olan her tarafıngız ciddi olsa ne yazar, güyam ciddisingiz ama esgi modasıngız, yalan mı? Gelenek da görenek, bunnar hala daha at üsdünde sünnet töreni yapan cinsdiller, saf gan hem da… Yahu elingizin altında interfile var, bütün düngya avıcıngızın içinde da hala daha esgi kafa? Vaz geçing bu kafadan da eyi deil…

Ne yalan söyleyeyim ki azimlisingiz, bayılırım bu özelliğingize… Esgiler ne derdi? “Aziminan sıçan, daşı deler” , yörüyüng da gorkmayıng madem, duttuğunuzu koparıng ama yok da her duttuğunuzu ha, hahahahahayyyyyyttttttttt, aha beyendim gendi espiriğimi da güldüm bannem…

E hade bye, etişir bugadar da tansiyonum çıkdı, “Be Salimeeee, getir o fasulya hapcığı da içeyim anam”…

Yazar Hakkında

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir